De Leugendetectortest moderne stijl bij de Leugenacademie

Er zijn weinig middelen die zo veel stof hebben doen opwaaien als de leugendetector. In het land van leugendetectie wordt de methode enerzijds aangeprezen en anderzijds afgebrand. Wat vinden wij hiervan?

Allereerst wil ik graag een verduidelijking maken van het begrip leugendetector. Feitelijk bestaat een dergelijk apparaat niet. Er is geen apparaat op de wereld dat met grote zekerheid kan bepalen of iemand daadwerkelijk de waarheid spreekt. Met het woord leugendetector wordt een polygraaf bedoelt. Polygraaf staat voor veel schrijver. Het doet niets anders dan het meten van lichaamsfuncties als bijvoorbeeld ademhaling, bloeddruk, hartslag, spierspanning en zweten. In deze test worden ook testvragen en controle vragen gesteld. Omdat de zaken die gemeten worden ook wel door andere oorzaken kunnen zijn veroorzaakt wordt het gebruik van de polygraaf door sommige mensen als niet valide beschouwd. In meer dan 30 landen wordt de polygraaf gebruikt bij justitie. In Nederland is dit voor zover wij weten echter niet het geval.

Hoe doen wij dit?

De LVA methode. Wij maken gebruik van de laatste technologie op het gebied van waarheidsvinding met de Layered Voice Analysis methode. Deze technologie is ontwikkeld voor militaire doeleinden in Israël. De fabrikant is Nemesysco. De methode is gepatenteerd en wordt over de hele wereld gebruikt bij overheidsinstanties en verzekeraars. Eenvoudig uitgelegd wordt de stem van de geteste persoon onderverdeeld in lagen die allen een verschillende frequentie hebben. Deze frequentie heeft een betekenis en wordt veroorzaakt door de gedachten van de geteste persoon. Zo kun je bijvoorbeeld aan iemand zijn stem horen die je goed kent dat er iets aan de hand is. Op een dergelijke manier werkt dit systeem ook. Omdat er duizenden stemmen in het systeem aanwezig zijn en er van te voren een nul meting wordt gedaan van de geteste persoon (de calibratiefase) kan er een nauwkeurige berekening worden gemaakt. De uitslag voor deze berekening kan desgewenst live worden bekeken op het scherm.

Het grote verschil tussen de LVA methode en andere methoden is dat de andere methodieken gebaseerd zijn op stress. Men noemt deze methoden ook vaak stress analysers. Bij LVA is er een duidelijk verschil tussen de verschillende emoties zichtbaar zo ook tussen stress en misleiding.

De LVA software meet feitelijk alleen emoties. Deze verschijnen op het scherm nadat de stemfrequentie is berekend door het systeem. Er bestaat geen 100% zekerheid over de uitslag. Er worden echter wel hele goede resultaten geboekt. Volgens een onlangs uitgevoerd onderzoek van Discovery channel kwam de LVA methode als beste uit de test.

Met deze geavanceerde software kunnen wij een test doen en hierbij meten wat de emoties zijn. Hierbij kunnen we tevens aangeven op welke plaatsen in de test er een grote kans op misleiding is. De software moet niet gezien worden als leugendetector maar als een focus tool. De software berekent de kans op misleiding en geeft die weer in een percentage. Tijdens de test wordt ieder fragment van 2 seconden berekent. Voor de test is het niet noodzakelijk dat de geteste persoon met “ja” of “nee” antwoord. Er kan een heel gesprek worden geanalyseerd waarbij per gedeelte van de uitgesproken woorden kan worden bepaald wat de uitslag per fragment van 2 seconden is.

De uitslag van de test

De uitslag van de test is een uitgebreide rapportage waarbij alle geluidsfragmenten worden voorzien van een betekenis en een percentage “waarheid” of “misleiding”. Alle fragmenten samen geven ook een uitslag. Dit is een gemiddelde van alle fragmenten.(Dit is wat u op papier of per mail van ons ontvangt). Per fragment kan worden teruggeluisterd en worden waargenomen wat de meting op dit specifieke fragment was. (Dit kan alleen bij ons op kantoor omdat dit in de software moet gebeuren). Men ontvangt tevens per fragment wat de overige emoties waren die gemeten zijn. Hierbij wordt onderscheiden: truth, subject not sure, inaccuracy, stress, high stress, extreme stress, voice manipulation, medium risk, high risk false en nog een aantal andere meldingen. Hoe deze gelezen en geïnterpreteerd moeten worden wordt tijdens de intake besproken.

De kosten

De kosten van een LVA test variëren van € 495,- exclusief BTW (voor een test t/m 10 vragen) tot € 695,- exclusief btw (voor een test van meer dan 20 vragen). Dit is afhankelijk van de complexiteit van de test, van de rapportage welke er gemaakt dient te worden, het aantal vragen, de tijdsduur van de antwoorden en van het aantal te testen personen. In sommige gevallen kunnen de kosten ook lager uitvallen. Neem voor een scherpe offerte, meer vragen of het maken van een afspraak even contact met ons op. Wilt u direct een leugendetector test bestellen? Ga dan naar de webshop/boek de test van uw keuze/ bestel hier desgewenst een rapportage bij/ reken af en bel ons direct voor het inplannen van de test.

per email: info@leugentraining.nl

per telefoon: +31 (0)10 6 69 02 04 of +31 (0)6 52380418