Specialistische training in waarheidsvinding voor accountants en boekhouders

“Men liegt wel met de mond ,maar met de bek die men er bij trekt zegt men toch nog de waarheid.” (Nietzsche)

In uw beroep als accountant of boekhouder is het belangrijk dat u op een professionele, doch doortastende wijze met uw klanten omgaat. Sinds juli 2009 is door de 4de tranche Algemene wet Bestuursrecht (AwB) een belangrijke wijziging in het fiscale boeterecht in werking getreden. Hierdoor wordt het mogelijk binnen het fiscale recht om degene die bewust en opzettelijk een overtreding (mede)pleegt een bestuurlijke boete op te leggen. Dit betekent dat het nog belangrijker is geworden voor accountants en boekhouders om er zeker van te zijn dat de geleverde informatie klopt. De accountant wordt namelijk (mede)verantwoordelijk geacht indien er verkeerde informatie wordt aangeleverd.

De uitspraken van de Accountantskamer zijn hier helder in. Waarheidsvinding dient de standaard te zijn! Een accountant kan het zich dus eigenlijk niet veroorloven om fouten te maken. Wij kunnen en willen u graag helpen om dit te voorkomen!

De door ons ontwikkelde methode van waarheidsvinding geeft u zekerheid ter voorkoming van aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze wet. In onze training maakt u namelijk kennis met een methode om op een geavanceerde wijze vragen te stellen. Het kunnen plaatsen van de klantsituatie in de juiste context, is hierbij van eminent belang. Op deze wijze doorgrondt u de intenties van uw klant en kunt u tijdens gesprekken achterhalen of er waarheid wordt gesproken of niet, door ook vooral te letten op o.a. non-verbale signalen. Wij bieden u met deze gerichte training handvatten die een substantiële bijdrage leveren aan de benodigde waarheidsvinding. Tevens is het mogelijk om met deze cursus PE-punten te behalen.

Deze training wordt verzorgd door een van onze ervaren trainers.

Voor inschrijving of informatie kunt u mailen of bellen naar:

e-mail: info@leugentraining.nl

telefoon 06-52380418