Het probleem:

Diploma’s van niet bestaande scholen en universiteiten:

De CV-fraude groeit. Volgens diverse onderzoeken wordt 25% van de gescreende sollicitanten afgewezen omdat ze in hun brieven liegen. Sollicitanten vinden het steeds vaker normaal om oude salarissen en opleidingsgegevens te overdrijven, ontslag te verzwijgen of ervaring op te schroeven.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat in 75% van de CV’s wordt gelogen.

Hogere functies:
Afdelingsmedewerkers worden ineens ‘afdelingsmanagers’ en afdelingssecretaresses zijn volgens hun cv ‘directiesecretaresse’ geweest. Het kan heel vervelend worden wanneer achteraf blijkt dat uw ‘directiesecretaresse helemaal geen Frans blijkt te spreken.

Verzwijgen van redenen ontslag of ziekte:
Ontslag of ziekte wordt gezien als een zwak moment van de kandidaat en daarom praten de meeste sollicitanten er liever niet over. Toch is het belangrijk dat u weet waarom iemand ziek is geworden of is ontslagen. Het zegt iets over zijn stressgevoeligheid en betrouwbaarheid.

Reden van vertrek:
Dooddoeners als ‘een nieuwe uitdaging’ of ‘een frisse wind’ zeggen niets over de werkelijke reden van vertrek bij de vorige werkgever. Ook het ophemelen van de door het bedrijf aangeboden nieuwe functie kan verhullen dat er bij het vertrek iets loos is geweest. Vaak voelt u zelf wel aan of de kandidaat sociaal in uw team past. Maar is dit altijd zo?

Rammelende of niet bestaande referenties:
Veel sollicitanten kiezen een referentie waarvan ze zeker weten dat deze een positief verhaal zal afsteken. In cv’s worden echter ook referenties genoemd die niet (meer) bestaan of die ‘toevallig’ net voor lange tijd in het buitenland zitten.

De oplossing: De inhoud van deze trainingsdag

Kalibreren

In deze training leert men hoe je een gesprekspartner kan kalibreren. Dit betekent dat je een betrouwbare basismeting moet kunnen maken. We werken vanaf deze baseline.

Lezen van lichaamstaal

Voor een medewerker of leidinggevende van een personeelsafdeling is het van het grootste belang de achtergronden van hun gesprekspartner goed te kunnen doorgronden. Op verschillende manieren word je wegwijs gemaakt in specifieke vraagtechnieken en het lezen van de lichaamstaal van jouw gesprekspartner.

Hoe doe je het op dit moment?

We beginnen met een test om te kijken op welke manier dat je nu te werk gaat. Je ziet je eigen non-verbale gedrag op het moment dat je niet oprecht bent. Je vertoont namelijk tekenen van bedrog die voor een ander zichtbaar zijn. Dergelijke tekenen worden ook door je gesprekspartner vertoond in dergelijke situaties.

Terugkijken en evalueren

Omdat alle rollenspelen worden opgenomen kun je jezelf makkelijk terugzien en beoordelen. Daarnaast kan er worden terug gespoeld en worden vertraagd waar nodig.

Selecteren voor de toekomst

Als er een sollicitant verschijnt is het zaak deze op de juiste manier te interviewen. Belangrijke zaken om te weten zijn niet alleen of de sollicitant beschikt over het juiste CV maar ook of de gegevens die hij verstrekt juist zijn. De meeste vragen die gesteld worden gaan vaak over het verleden. De sollicitant wordt aangenomen voor de toekomst. In de training wordt veel aandacht besteed aan deze toekomstige tijd.

Het vaststellen van eerlijkheid en integriteit

Een belangrijk aspect in deze training is hoe we de integriteit en eerlijkheid van de medewerker kunnen bepalen. Zo dienen deelnemers aan de training een selectie te maken uit drie sollicitanten waarbij er uitsluitend geselecteerd dient te worden op eerlijkheid in integriteit. Voor velen is dit compleet nieuw toch wordt er steeds meer verwacht van de interviewer dat hij dit beheerst.

Het nabespreken

Na iedere sessie wordt er uitgebreid besproken hoe u dit het beste had kunnen aanpakken. Er zijn speciale bladen die worden uitgedeeld en die later kunnen worden gebruikt in de praktijksituatie.

Wat als er steekpenningen worden aangenomen?

Het kan wel eens voorkomen dat er binnen de afdeling iets is gebeurd of er een vermoeden bestaat dat er iets gebeurd is. Ook hier wordt uitgebreid aandacht besteed. Zo zullen deelnemers leren hoe gesprekken te voeren als er bijvoorbeeld iemand is die vermoedelijk steekpenningen aanneemt.

Casus kas tekort

Er wordt een casus besproken die gaat over een kas tekort. Hoe kun je dit het beste aanpakken?

Algemeen

In de training komen verder veel non-verbale signalen voor en wordt de betekenis van deze signalen besproken. Men leert uitgebreide en geavanceerde vraagtechnieken om snel tot de kern te komen. Zo bespreken we technieken die je kunt inzetten bij gesprekspartners die het moeilijk vinden over een onderwerp te praten, we leren hoe je zeker kunt weten dat de informatie die je krijgt klopt en we leren hoe we de ander kunnen verleiden tot het vertellen van de waarheid.

Conclusie

Deze training is een must voor iedereen die met personeel te maken heeft. Die werkt op een afdeling personeelszaken of HR. Geavanceerde technieken en de nieuwste inzichten in psychologie en communicatie komen hier bij elkaar. De training is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en zal u zeker in positieve zin verrassen.

Integriteitstest

Speciaal voor u als arbeidsbemiddelaar hebben wij een product aan onze diensten toegevoegd. Het is een integriteitstest die u zal helpen bij het selecteren.

De trainer: Gerard van den Berg

U kunt hem bereiken onder nummer: 06 52380418 of mailen naar info@leugentraining.nl