De opleiding (non-verbale) communicatie en waarheidsvinding van De Leugenacademie bestaat uit 4 losse modules met MfN – accreditatie voor PE punten. Samen vormen zij een waardevolle en complete opleiding. U kunt zelf bepalen of u één of meerdere modules volgt. Certificaten worden per gevolgde module verstrekt en kunt u gebruiken om uw punten te registreren. Wij ondersteunen u natuurlijk in de registratieprocedure.

De opleiding (lees verderop het programma) gaat in op de non-verbale communicatie tussen mensen in relatie tot de taal die ze gebruiken. Je leert te zien of dat wat men zegt consistent is met wat er werkelijk speelt en in de lichaamstaal tot uiting komt. Lichaamstaal en met name micro-expressies komen voort uit onderdrukte of beheerste emoties. Te grote gespeelde emoties kunnen een mediation domineren , denk aan echt huilen ten opzichte van gespeeld huilen. Voor de mediator is dit een zeer belangrijke bron informatie en is het kunnen waarnemen van de werkelijke situatie dus een belangrijke vaardigheid om te kunnen toepassen. Immers, houden de deelnemers nog informatie achter? Zijn deelnemers (onderdrukt) angstig of boos of blij of bedroefd aangaande specifieke onderwerpen? Wordt er over onderwerpen gelogen en frustreert één der partijen zo het mediation proces? Dit te kunnen waarnemen helpt de mediator om scherp te blijven in de ondersteuning en zich niet het bos in te laten sturen door bijvoorbeeld sociaal wenselijke antwoorden.

Naast de lichaamstaal leert men in de training taalpatronen herkennen en taalstrategieën in te zetten om de deelnemers te verleiden te vertellen wat de werkelijke feiten zijn en waar hun werkelijke belangen liggen en hen zo te motiveren daarover volledig te vertellen. Waarheid en werkelijkheid zien (zonder daarover een oordeel te hebben) en daarop te kunnen doorvragen helpt de mediator partijen te ondersteunen en het vertrouwen tussen hen te herstellen. Met name in de exploratiefase is dit van groot belang als vaak emoties de uitspraken domineren en kleuren. In de onderhandelingsfase komen genoemde vaardigheden van pas om te zien of men werkelijk de wederzijdse belangen in beeld heeft, of men de volledige onderhandelingsruimte heeft benut en of er geen onbalans tussen partijen is ontstaan die het nakomen van afspraken in de toekomst zal doen mislukken, en daarmee de mediation.

In deze complete communicatieopleiding wordt het wetenschappelijk theoretisch kader behandeld alsook in rolsituaties geoefend. Analyse van de persoon van de mediator zelf wordt door de trainers a.d.h.v. van video feedback verzorgd. Met een computersimulatieprogramma van Paul Ekman worden de micro-expressies van het ‘facial action coding system’ geoefend. Voor het onderdeel tekstanalyse, dat voor de mediator zijn waarde kent in de intakefase of t.b.v. tijdens de mediation geproduceerde stukken, wordt het befaamde SCAN systeem aangeleerd en geoefend. Dit wordt internationaal binnen politie- en geheime diensten gebruikt.

Deze complete training wil de mediator niet aanzetten tot het vinden van ‘de waarheid’ en daarover uitspraken naar partijen laten doen. Het bereidt de mediator wel voor op scherpere waarneming aangaande de consistentie van gedane uitspraken in woord en geschrift ten opzichte van de werkelijk getoonde emoties. De mediator wordt hierdoor effectiever in de ondersteuning die de communicatie tussen partijen helpt herstellen wanneer de mediator zal doorvragen op inconsistente uitingen en partijen – door de confrontatie daarmee in bijvoorbeeld de vorm van een vraag- zal verleiden om volledig te zijn. Hierdoor kan het vertrouwen tussen partijen effectiever worden hersteld en tot nieuwe inzichten, afspraken en verzoening worden gekomen.

 

Programma training:

Dag 1

· 25 tekenen van inconsistentie tussen taal en non-verbale communicatie.

· Basisgedrag versus afwijkend (emotioneel) gedrag zien en benoemen.

· Defensiemechanismen

· 4 taal strategieën

· Rollenspelen, waarna videofeedback training

· Quizjes en opdrachten

 

Dag 2

· Wederom 25 nieuwe tekenen van inconsistentie tussen taal en non-verbale communicatie

· Herhaling ‘gedrag kalibreren’.

· Twaalf vraagtechnieken behandelen en oefenen

· 3 taalstrategieën

· Rollenspelen, waarna videofeedback training

· Casuïstiek uit de praktijk van de deelnemers

· Discussie toepasbaarheid van NLP techniek ‘oogbewegingen’ in de praktijk

· Quizjes en opdrachten

 

Dag 3

Deze dag is geheel gericht op wat er in het gezicht van mensen gebeurt en is waar te nemen.

· Wetenschappelijk kader micro-expressies

· Emoties en reactie daarop door micro-expressies

· Wat zie je en wat zeggen mensen nou eigenlijk?

· Micro-expressies als signaal voor inconsistentie en start voor vraagstelling en taalstrategie

· Oefening a.d.h.v. filmbeelden en fotobladen

· Gehele middag ‘live training’ d.m.v. computersimulatie waardoor waarneming van 50% tot 90+% kan worden verbeterd.

 

Dag 4

Op deze dag leren de deelnemers hoe zij informatie kunnen halen uit geschreven teksten zoals e-mail, brieven en verklaringen. Bij het kijken naar algemene lichaamstaal en micro-expressies dien je tegelijkertijd te letten op taal en of dit consistent is met wat je ziet. Bij het analyseren van tekst hoef je jezelf alleen maar te concentreren op de tekst zelf en kun je kennis opdoen die je in gesprekken weer kunt gebruiken. Denk hierbij aan de schriftelijke intake die steeds populairder wordt. De training schriftelijke leugendetectie is samengesteld op basis van bewezen methodieken waar vaak meer dan 20 jaar studie naar is verricht. Veel van wat de cursisten leren staat op het programma van de cursus verhoortechnieken van de FBI Academy in Quantico, de Royal Canadian Mounted Police Academy in Ottawa en de cursus verhoor-technieken aan de Nationale Rechercheschool te Brussel.

Voor de mediator ontstaat na het volgen van bovenstaande trainingsdagen de mogelijkheid om ‘driedimensionaal’ te observeren en te reageren en zo door te dringen tot de werkelijke belangen van partijen.

 

Voorbeelden:

Eén van de deelnemende partijen zegt bijvoorbeeld open te staan voor de argumenten van de ander, maar laat gesloten lichaamstaal zien en micro-expressies van minachting en walging. Dit betekent voor de mediator dat deze inconsistentiewaarneming aanleiding geeft voor bijvoorbeeld de vraag: “wat betekent voor jou ‘open staan voor de argumenten van de ander’?”, wellicht opgevolgd door de vraag “en als dat argument niet jouw argument is, hoe ga je daar dan mee om?”

In de intake leest de mediator de grote lijnen van het dispuut, maar verneemt ook door de tekstanalyse waar de emotie ècht zit. De mediator kan dan in het gesprek alert blijven op dat de mediation van ‘het grote verhaal’ voldoende wordt afgepeld in de richting van de belangen die in de tekst verscholen lagen, maar toch leesbaar werden. De mediator kan dan aan de hand van de lichaamstaal en micro-expressies checken of dit inderdaad een ‘hotspot’ is als het onderwerp wordt aangesneden en een taalstrategie toepassen om het onderwerp op tafel te krijgen.

Uw contactpersoon en trainer is Jeroen Ketelaars, MCM. Hij is conflictpsycholoog en ook zelf MfN – register mediator. Hij weet precies wat er in uw markt speelt. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 06 29574907 of per mail op j.ketelaars@leugentraining.nl