Intermenselijke communicatie is de eerste en cruciale stap die gezet moet worden om tot het juist implementeren van Security Management binnen een organisatie te komen. Als dit contact niet op de juiste wijze plaats heeft gevonden, heeft dit vervolgens invloed op de effectiviteit van de te gaan nemen beveiligingsmaatregelen.

Door functionarissen te trainen in leugenherkenning en kundig te maken in het verleiden tot het spreken van de waarheid verloopt de communicatie doeltreffender en doelmatig

Security managers en consultants worden toegerust om het risicoprofiel van de organisatie en de ondersteunende reëel voorstelbare scenario’s zo helder mogelijk te beschrijven. Resultaat is een solide basis voor het schrijven van security beleid.

Teamleiders van particuliere beveiligingsorganisaties ontvangen de tools om beveiligingsmedewerkers nog beter te bevragen tijdens sollicitatie en functioneringsgesprekken.Hierdoor worden mogelijk kostbare ontslagprocedures beperkt en blijven de organisatorische beveiligingsmaatregelen op het beoogde niveau gehandhaafd.

Receptiediensten worden beter ondersteund bij vermoedens van verstrekte onwaarheden, waardoor toegangsverlening nog beter wordt gewaarborgd.

Commerciële trajecten verlopen efficiënter als leugenherkenning wordt toegepast bij vermoedens van onwaarheden tijdens in- en verkoopgesprekken.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met de Leugenacademie.

Om leugenherkenning tot een tweede natuur te maken, kunt u zich online aanmelden. Wij hopen u spoedig te mogen begroeten op één van onze unieke workshops of trainingen.