Deze training is speciaal bedoelt voor verzekeraars en fraudeteams. Daarnaast is deze training geschikt voor fraude experts door voor verzekeraars werken.

Het Probleem
Wist u dat er per jaar meer dan 938 miljoen onterecht wordt uitgekeerd.En dat dit bedrag elk jaar toe neemt? Deze kostenpost komt ondermeer tot stand door verzekeringsnemers die ten onrechte zaken claimen.

Hierdoor stijgen de premies en word een verzekeringsmaatschappij minder interessant voor de verzekeringsnemer.

De oplossing
Wij bieden de verzekeraar, de (register)expert en het fraudeteam speciale hulpmiddelen om beter te werk te kunnen gaan. We bepalen in overleg wat de beste strategie is. In veel gevallen wordt onze specifieke kennis en uw kennis gecombineerd om vervolgens tot een stappenplan te komen. Hierbij wordt het gehele proces onder de loep genomen om het beste resultaat te bereiken.

We kunnen in veel gevallen software (kijk naar het onderste filmpje) inzetten die uitstekende hulp biedt in het claim proces. Hier werken mens en machine samen om het aantal onterechte claims terug te dringen. De pakkans voor de frauduleuze verzekeringsnemer neemt hierdoor toe. De afwikkeling van een claim zal minder tijd in beslag nemen waardoor de klantvriendelijkheid (door bijvoorbeeld minder wachttijd) naast de kostenbesparing ook zal toenemen. De kosten besparing van verzekeraars die dit systeem gebruiken varieert van enkele tienduizenden euro’s per maand tot vele tonnen euro’s per maand. Er zijn zelfs mogelijkheden om dit grotendeels op no cure no pay in te zetten.

De training die hiermee vergezeld gaat zal tevens aandacht besteden aan de manier van detecteren, doorvragen en het uiteindelijk door melden aan de fraude afdeling, afdeling speciale zaken of fraudecoördinator.

De oplossing die de Leugenacademie hiermee biedt is de beste investering die een verzekeraar in deze tijd kan doen en levert aantoonbaar een hoog rendement op. Wij zijn graag bereid dit mondeling aan u toe te lichten en nodigen u graag uit bij een van onze klanten om te laten zien hoe het in de praktijk werkt.

Inmiddels hebben we een indrukwekkende lijst met referenties in deze branche opgebouwd.

De trainer
De trainingen voor de verzekeraars worden uitgevoerd door Gerard van den Berg, CIE QPP. U kunt hem bereiken via nummer 06 52380418 of info@leugentraining.nl